Κατηγορίες

ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ο πελματογράφος είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα με αισθητήρες, που βοηθά στην καταγραφή των πιέσεων του πέλματος προσφέροντας αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τη φόρτιση, τις πιέσεις, το κέντρο βάρους και τις φάσεις στήριξης των κάτω άκρων. Τα δεδομένα αυτά, με τη χρήση ειδικού προγράμματος, αναλύονται στον υπολογιστή και έχουν ως αποτέλεσμα την κατασκευή του κατάλληλου ορθοτικού πέλματος-πάτου.

 Στα πλαίσια της τεχνολογικής εξέλιξης και μετά από έρευνα στην ευρωπαϊκή αγορά, επιλέξαμε τον πελματογράφο του ελβετικού οίκου Οrthemα με αποκλειστικό σκοπό την ακριβέστερη μέτρηση και άρα τη σωστότερη κατασκευή ορθοτικών πελμάτων – πάτων.

Ο πελματογράφος του ελβετικού οίκου Οrthemα που αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας, στηρίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία με πλατφόρμα οπτικομηχανικής μέτρησης, που αποτελείται από 550 σένσορες (ακίδες) σάρωσης, δυνατότητα τρισδιάστατης μέτρησης (ύψος ακίδων 6 εκ.) και ανάλυση 140.000 pixels ανά μέτρηση. O Digitizer Mobile έρχεται σε άμεση επαφή με τα κάτω άκρα, αντικαθιστώντας στην ουσία με τον καλύτερο και ακριβέστερο τρόπο το γύψινο πρόπλασμα-αφρώδες αποτύπωμα που χρησιμοποιούνταν ως ορθότερη μέθοδος κατασκευής στο παρελθόν.

Στη διάρκεια της μέτρησης – πελματογράφημα – καταγράφεται η κατανομή των πιέσεων στα κάτω άκρα και μετρώνται με ακρίβεια οι αποστάσεις οι γωνίες και η επιφάνεια στήριξης με σκοπό την ανάλυση σταθερότητας του εξεταζόμενου. Στη συνέχεια ο κατασκευαστής επεμβαίνει στις ρυθμίσεις του υπολογιστή και με τις κατάλληλες διορθώσεις πετυχαίνει το ακριβέστερο αποτέλεσμα προσφέροντας την καλύτερη δυνατή επίλυση σε προβλήματα των κάτω άκρων αλλά και ολόκληρου του σώματος.

Πέλματα Ειδικής Κατασκευής

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την στατική – δυναμική μέτρηση και ανάλυση του πέλματος (μέσω πελματογραφήματος ή λήψης γύψινου προπλάσματος) σε συνδυασμό με την ιατρική γνωμάτευση και την τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού μας, μας δίνουν την δυνατότητα κατασκευής του ιδανικού ορθοπεδικού βοηθήματος / πάτου.
Θέλοντας να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κατασκευής εισάγουμε και χρησιμοποιούμε υλικά από εξειδικευμένους οίκους της Ευρώπης(Orthema-A.F.T International-Corazza-Algeos), τα οποία πιστοποιούνται από τους αντίστοιχους οργανισμούς υγείας (CE, CUN). Το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή όλων των πελμάτων είναι το E.V.A., ένα ειδικό πολυμερές υλικό, με ποικιλία πυκνότητας (από πολύ μαλακό έως πολύ σκληρό) ανάλογα με την στήριξη και την αποφόρτιση που χρειάζεται να προσφέρουμε.

Όλες οι τιμές των προιόντων είναι με το νόμιμο ΦΠΑ
Αποστολή προιόντων σε όλη την Ελλάδα
Το κόστος μεταφορικών είναι 4€ με αντικαταβολή