Κατηγορίες

Ι. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τις ιστοσελίδας www.ygeia-pattakos.gr. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.ygeia-pattakos.gr, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους.

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία της ιστοσελίδας μας ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνήσουμε ηλεκτρονικά μαζί σας με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων κειμένου. Για συμβατικούς σκοπούς, συμφωνείτε, ότι για κάθε συγκατάθεση που σας διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά δεν απαιτείται και γραπτή μορφή, εκτός αν άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλο το περιεχόμενο που περιέχεται ή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικόνες κλιπ, και συλλογές δεδομένων, αποτελεί ιδιοκτησία της «Εταιρείας Ανάπτυξης και εμπορίας Ιατρικών & αναπνευστικών Λύσεων» («Εταιρεία») ή τρίτου που προμηθεύει το περιεχόμενο και προστατεύεται από το ελληνικό δίκαιο και από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και βάσεων δεδομένων Επίσης, ολόκληρο το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω υπηρεσίας της ιστοσελίδας μας αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της «Εταιρείας Ανάπτυξης και εμπορίας Ιατρικών & αναπνευστικών Λύσεων» και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και βάσεων δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας η συστηματική αφαίρεση ή / και επαναχρησιμοποίηση τμημάτων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε και / ή να δημοσιεύσετε δική σας βάση δεδομένων που να περιέχει μέρη υλικού μιας υπηρεσίας της ιστοσελίδας μας (όπως οι τιμές και οι πληροφορίες για ένα προϊόν) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της «Εταιρείας Ανάπτυξης και εμπορίας Ιατρικών & αναπνευστικών Λύσεων».

3 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Τα γραφικά, λογότυπα, οι κεφαλίδες και τα ονόματα υπηρεσιών που περιέχονται ή παρέχονται μέσω υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας αντιπροσωπεύουν τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα της «Εταιρείας Ανάπτυξης και εμπορίας Ιατρικών & αναπνευστικών Λύσεων». Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας δεν επιτρέπεται να ερμηνεύονται με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες μας ή με τρόπο που υποβαθμίζει ή δυσφημεί την «Εταιρεία Ανάπτυξης και εμπορίας Ιατρικών & αναπνευστικών Λύσεων». Όλες οι άλλες μάρκες και σήματα που δεν ανήκουν στην εταιρεία και εμφανίζονται σε μια υπηρεσία της ιστοσελίδας μας είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

4 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Με την επιφύλαξη της τήρησης αυτών των Όρων Χρήσης, η «εταιρεία» σας χορηγεί απεριόριστη και μη υποκείμενη άδεια χρήσης για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν καλύπτει την εμπορική χρήση των υπηρεσιών της «εταιρείας» ή το περιεχόμενό της, τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σχετικά με το προϊόν, περιγραφές ή τιμολόγηση, παράγωγη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.ygeia-pattakos.gr ή του περιεχομένου της, λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού προς όφελος άλλου εμπόρου.

5 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Μπορεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη στην ιστοσελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες της ή μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να έχετε μια έγκυρη μέθοδο πληρωμής που να συνδέεται με αυτόν. Φροντίστε οι μέθοδοι πληρωμής σας να είναι σωστοί.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδας μας, είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασής σας καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτόν από τον υπολογιστή σας και από φορητές συσκευές. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας ή του κωδικού πρόσβασής σας. Θα πρέπει να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο κωδικός σας να παραμείνει μυστικός και ασφαλής και θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν έχετε την υποψία ότι τρίτος έχει αποκτήσει τον κωδικό πρόσβασής σας ή ότι ο κωδικός πρόσβασής σας χρησιμοποιείται χωρίς άδεια. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε, ότι οι πληροφορίες σας είναι ακριβείς και πλήρεις και ότι μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Διαβάστε τη δήλωση προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία της ιστοσελίδας μας:

με τρόπο που να διαταράσσει, να διακόπτει ή με άλλο τρόπο να βλάπτει την υπηρεσία της

για παράνομη χρήση ή σε σχέση με αδίκημα ή παράνομη δραστηριότητα ή

για να προκαλέσει ενόχληση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας ή να διαγράψουμε λογαριασμούς εγγεγραμμένων πελατών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση που παραβιάζεται το εφαρμοστέο δίκαιο, οι συμβατικές συμφωνίες ή η πολιτική μας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ως επισκέπτης μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ή να ζητήσετε άλλες πληροφορίες εφ 'όσον το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος δεν είναι παράνομο, άσεμνο, υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, δεν περιέχει κακόβουλο λογισμικό, διαφήμιση, μαζική αλληλογραφία ή οποιαδήποτε μορφή «spam». Δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσετε ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να υποδύεστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επεξεργαστούμε τέτοιου είδους ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

7 ΕΥΘΥΝΗ

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας θα είναι διαθέσιμες χωρίς διακοπές και ότι η επικοινωνία μας μαζί σας είναι χωρίς λάθη. Ωστόσο, αυτό εξ αιτίας της φύσης του διαδικτύου δεν μπορεί πάντα να εξασφαλιστεί. Η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας μπορεί επίσης να διακόπτεται ή να περιορίζεται ορισμένες φορές για συντήρηση, εξυπηρέτηση ή εισαγωγή νέων εγκαταστάσεων. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη συχνότητα και τη διάρκεια κάθε τέτοιων ειδών ενοχλήσεων.

Η «εταιρεία» ευθύνεται απεριόριστα, αν η ζημία που σας προκλήθηκε εξ αιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας μας οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια νόμιμου εκπροσώπου ή συνεργάτη της «εταιρείας».

Εφόσον η ευθύνη της «εταιρείας» αποκλείεται ή περιορίζεται, το ίδιο ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων και των συνεργατών της.

8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης καθώς και η σχέση μεταξύ του χρήστη και της «εταιρείας» υπόκεινται αποκλειστικά στην ελληνικά νομοθεσία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή θα καταστούν αναποτελεσματικές, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «εταιρείας» και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα, αν υπάρχει λόγος για αυτό. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρόντες όροι πώλησης διέπουν την πώληση προϊόντων από την από την ιστοσελίδα της «Εταιρείας Ανάπτυξης και εμπορίας Ιατρικών & αναπνευστικών Λύσεων» («εταιρεία») σε σας.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά πριν να κάνετε μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας www.ygeia-pattakos.gr. Δίνοντας μια παραγγελία για αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας δηλώνετε, ότι συμφωνείτε με την εφαρμογή των συγκεκριμένων όρων πώλησης.

2 ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραγγελία σας αποτελεί μια προσφορά προς την «εταιρεία» γιά να συνάψετε μαζί της σύμβαση αγοράς. Αν δώσετε μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας και τα στοιχεία της (επιβεβαίωση παραγγελίας). Αυτή η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς σας, αλλά προορίζεται μόνο για να σας ενημερώσει ότι η παραγγελία σας έχει ληφθεί από εμάς. Μια σύμβαση αγοράς συνάπτεται μόνο όταν στείλουμε το παραγγελθέν προϊόν σε εσάς και επιβεβαιώσουμε την αποστολή μαζί σας με ένα δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν η παραγγελία σας αποστέλλεται σε περισσότερα από ένα πακέτα, ενδέχεται να λάβετε ξεχωριστή επιβεβαίωση αποστολής για κάθε πακέτο. Σε αυτή την περίπτωση, σε σχέση με κάθε επιβεβαίωση αποστολής, συνάπτεται ξεχωριστή συμφωνία αγοράς μεταξύ μας για τα προϊόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη επιβεβαίωση αποστολής. Το συμβαλλόμενο μέρος είναι η «Εταιρεία Ανάπτυξης και εμπορίας Ιατρικών & αναπνευστικών Λύσεων». Ανεξάρτητα από το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για ένα προϊόν ανά πάσα στιγμή πριν λάβετε επιβεβαίωση αποστολής.

Τιμολόγιο/απόδειξη μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ή με το ταχυδρομείο. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια παρέχονται σε μορφή PDF στην ενότητα και σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτος που ορίσατε εσείς και δεν είναι μεταφορέας, παραλάβατε τα εμπορεύματα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας της υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση. Παρακαλούμε αποστείλετε την υπαναχώρησή σας σε: Εταιρεία Ανάπτυξης και εμπορίας Ιατρικών & αναπνευστικών Λύσεων, Λεωφ. Κνωσσού 348, 71409 Ηράκλειο Κρήτης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Εάν υπαναχωρήσετε από την πώληση, θα επιστρέψουμε το καταβληθέν από εσάς ποσό. Η επιστροφή αυτή θα πραγματοποιηθεί - συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης - χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Για αυτήν την αποπληρωμή, θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με εσάς. Για την εξόφληση δεν σας χρεώνουμε αμοιβές. Μπορούμε να αρνηθούμε την αποπληρωμή μέχρι να λάβουμε τα προϊόντα πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε την απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα.

Πρέπει να μας επιστρέψετε τα εμπορεύματα αμέσως και οπωσδήποτε όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία που μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση από την πώληση. Η προθεσμία πληρούται εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών. Επιβαρύνεστε με τα κόστος επιστροφής των αγαθών.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται στις συμβάσεις

προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα για εσάς

προμήθειας αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

προμήθειας σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

4 ΤΙΜΕΣ

Όλα τα προϊόντα μας αναφέρονται με τον νόμιμο ΦΠΑ

5 ΠΛΗΡΩΜΗ

Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή ή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η παράδοση θα γίνει στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζετε εσείς

Τα εμπορεύματα παραδίδονται από την «εταιρεία» σε εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης μαζί μας.

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που παραδίδονται δεν περνούν από την πόρτα, ή την σκάλα του πελάτη ή επειδή ο πελάτης δεν ήταν προσβάσιμος στη συγκεκριμένη διεύθυνση παράδοσης, ο πελάτης φέρει το κόστος για την ανεπιτυχή παράδοση.

7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποχρεούμεθα να παραδώσουμε τα από εσάς παραγγελθέντα εμπορεύματα με τις συνομολογημένες ιδιότητές τους και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί σας μικρότερη χρονική περίοδο για την παραγραφή της ευθύνης μας από αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα, η οποία πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

Η «εταιρεία» ευθύνεται, αν από την παράδοση των εμπορευμάτων σε εσάς σας η σας προκλήθηκε ζημία μόνον αν αυτή προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια της «εταιρείας» ή νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου της.

8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για τους συγκεκριμένους όρους πώλησης ισχύει το ελληνικό δίκαιο.

9 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στον ιστότοπό μας, τις πολιτικές, τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των όρων πώλησης ανά πάσα στιγμή. Η παραγγελία σας υπόκειται στους όρους πώλησης που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων πώλησης είναι αναποτελεσματική, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε αυτή η διάταξη θεωρείται αποσπάσιμη και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

10 ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Αν παραβιάσετε τους παρόντες όρους πώλησης και δεν αντιδράσουμε σχετικά, συνεχίζουμε να έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία παραβιάζετε αυτούς τους όρους πώλησης.

11 ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Δεν προσφέρουμε προϊόντα προς πώληση σε ανηλίκους. Προϊόντα για παιδιά μπορούν να αγοραστούν μόνο από ενήλικες.

12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι: Εταιρεία Ανάπτυξης και εμπορίας Ιατρικών & αναπνευστικών Λύσεων, Λεωφ. Κνωσσού 348, 71409 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο : +30-2810324321 - Email

Όλες οι τιμές των προιόντων είναι με το νόμιμο ΦΠΑ
Αποστολή προιόντων σε όλη την Ελλάδα
Το κόστος μεταφορικών είναι 4€ με αντικαταβολή